// Copyright © 2000-2007 etracker®. Alle Rechte vorbehalten. // This material may not be reproduced, displayed, modified or distributed // without the express prior written permission of the copyright holder. var host = 'http://www.etracker.de/'; var et = 'kd9Zbx'; var exclude_parameters = new Array(); function spLink( url ) { if(!url) return ''; var host = url.replace(/\?.*/gi, ''); var query = '?'+url.replace(/.*\?/gi, ''); var query_export = ''; tmp = query.match(/[\?|&]id=[^&|^#]*|[\?|&]id[^=|^&|^#]*/gi); query_export += !tmp ? '' : tmp; tmp = query.match(/[\?|&]template=[^&|^#]*|[\?|&]template[^=|^&|^#]*/gi); query_export += !tmp ? '' : tmp; tmp = query.match(/[\?|&]page=[^&|^#]*|[\?|&]page[^=|^&|^#]*/gi); query_export += !tmp ? '' : tmp; tmp = query.match(/[\?|&]article_id=[^&|^#]*|[\?|&]article_id[^=|^&|^#]*/gi); query_export += !tmp ? '' : tmp; tmp = query.match(/[\?|&]s=[^&|^#]*|[\?|&]s[^=|^&|^#]*/gi); query_export += !tmp ? '' : tmp; tmp = query.match(/[\?|&]skip=[^&|^#]*|[\?|&]skip[^=|^&|^#]*/gi); query_export += !tmp ? '' : tmp; tmp = query.match(/[\?|&]sv[connect]=[^&|^#]*|[\?|&]sv[connect][^=|^&|^#]*/gi); query_export += !tmp ? '' : tmp; tmp = query.match(/[\?|&]sv[vt]=[^&|^#]*|[\?|&]sv[vt][^=|^&|^#]*/gi); query_export += !tmp ? '' : tmp; tmp = query.match(/[\?|&]sv[rel243]=[^&|^#]*|[\?|&]sv[rel243][^=|^&|^#]*/gi); query_export += !tmp ? '' : tmp; query = query_export ? '?'+query_export.substr(1) : ''; return host+query.replace(/&/gi, '%26'); } function spPage( url ) { return spLink( url ); } var links=1; var toppos = 0; var leftpos = 0; var overlay = 0; var et_search = window.location.search; et_search = spPage(et_search); var thisHref = window.location.pathname + et_search; var gauged = 0; var ibrowse = 0; var ibrowsev = 99; var px, py; var _location, et_top, et_sendloc; try { _location = top.location.search; et_sendloc = top.location.search; et_top = top.location; } catch(e) { _location = window.location.search; et_sendloc = window.location.search; et_top = window.location; } var et_document = window.location; if(_location.match(/.et_overlay=0/gi)) { document.cookie='et_overlay=0 ;path=/'; } else if((_location.match(/.et_overlay=1/gi))||(document.cookie.match(/et_overlay=1/))||(document.cookie.match(/et_overlay=2/))) { if( _location.match(/et_h=1/gi) ) overlay = 2; else if( _location.match(/et_h=0/gi) ) overlay = 1; else if(document.cookie.match(/et_overlay/)) { if( document.cookie.match(/et_overlay=2/) ) overlay = 2; else overlay = 1; } document.cookie='et_overlay='+overlay+' ;path=/'; if(typeof(et_pagename) == 'undefined' || typeof(et_pagename)=='unknown') var et_pagename = ''; if(typeof(et_easy) == 'undefined' || typeof(et_easy)=='unknown') var et_easy = 0; getPageSize(); document.write(''); var et_div = document.createElement('div'); et_div.id = 'et_div'; et_div.style.zIndex = '1000000'; et_div.style.position = 'absolute'; et_div.style.display = 'block'; et_div.style.top = '0px'; et_div.style.left = '0px'; et_div.style.opacity = '0.5'; et_div.style.KhtmlOpacity = '0.5'; et_div.style.height = '1px'; if(document.compatMode == 'BackCompat' && ibrowse) { et_div.style.width = document.body.scrollWidth; } else { et_div.style.width = '100%'; } var et_div_progress = document.createElement('div'); et_div_progress.id = 'et_div_progress'; et_div_progress.className = 'et_div_progress'; et_div_progress.style.position = 'fixed'; if(document.compatMode == 'BackCompat' && ibrowse) { et_div_progress.style.position = 'absolute'; et_div_progress.style.margin = '0 45% 0 45%'; } et_div_progress.innerHTML = '
LOADING...
'; et_div.innerHTML = '
'; document.getElementsByTagName('body')[0].insertBefore(et_div, document.getElementsByTagName('body')[0].firstChild); document.getElementsByTagName('body')[0].insertBefore(et_div_progress, document.getElementById('et_div')); document.write(''); et_addEvent( window, 'load', startOverlay ); } et_addEvent( window, 'load', initLinks ); function et_addEvent(elm, evType, fn, useCapture) { if (elm.addEventListener) { elm.addEventListener(evType, fn, useCapture); return true; } else if (elm.attachEvent) { var r = elm.attachEvent('on' + evType, fn); return r; } else elm['on' + evType] = fn; } function initLinks () { for (var i=0; i < document.links.length; i++) { document.links[i].position = i; et_addEvent(document.links[i], 'mousedown', getLink); } if(links) { for (var i=0; i < document.getElementsByTagName('input').length; i++) { if(document.getElementsByTagName('input')[i].type != 'hidden') { document.getElementsByTagName('input')[i].position = i; et_addEvent(document.getElementsByTagName('input')[i], 'mousedown', getInput); } } for (var i=0; i < document.getElementsByTagName('select').length; i++) { document.getElementsByTagName('select')[i].position = i; et_addEvent(document.getElementsByTagName('select')[i], 'mousedown', getSelect); } } et_addEvent(document, 'mousedown', getBaseLink); } function recursiveNode( _node ) { var _attribute = ''; if(!_node.hasChildNodes()) { if(_node.src) return _node.src; else if(_node.data) return _node.data; else if(_node.tagName) return _node.tagName; return ''; } for(var i=0; i<_node.childNodes.length; i++) _attribute = _attribute + recursiveNode(_node.childNodes[i]); return strReplaceNode(_attribute); } function getLink( e ) { if(!e) e = window.event; if(e.srcElement) a = e.srcElement; else if(this) a = this; while(a && a.tagName && a.tagName.toLowerCase()!='a' && a.tagName.toLowerCase()!='area') { if(a.parentElement) a=a.parentElement; else break; } var href = a.href getScrollPosition(); toppos += e.clientY; leftpos += e.clientX; gauged = 1; sendData( a, strReplace(href), recursiveNode(a), a.position, leftpos, toppos, et_sendloc, 'a'); } function getBaseLink( e ) { if(gauged) { gauged = 0; return 0; } if(!e) e = window.event; a = document.links[0]; getScrollPosition(); toppos += e.clientY; leftpos += e.clientX; sendData( a, 0, 0, 0, leftpos, toppos, et_sendloc, 'b'); } function getInput( e ) { if(!e) e = window.event; if(e.srcElement) a = e.srcElement; else if(this) a = this; while(a && a.tagName && a.tagName.toLowerCase()!='input') { if(a.parentElement) a=a.parentElement; else break; } getScrollPosition(); toppos += e.clientY; leftpos += e.clientX; gauged = 1; sendData( a, a.name, a.type+''+(a.type=='radio'?a.value:''), a.position, leftpos, toppos, et_sendloc, 'i'); } function getSelect( e ) { if(!e) e = window.event; if(e.srcElement) a = e.srcElement; else if(this) a = this; while(a && a.tagName && a.tagName.toLowerCase()!='select') { if(a.parentElement) a=a.parentElement; else break; } getScrollPosition(); toppos += e.clientY; leftpos += e.clientX; gauged = 1; sendData( a, a.name, a.length+'', a.position, leftpos, toppos, et_sendloc, 's'); } function sendData( a, n, c, p, x, y, s, t ) { var ix = 0; var iy = 0; while( a && a.tagName && a.tagName.toLowerCase() != 'body' ) { ix += a.offsetLeft; iy += a.offsetTop; a=a.offsetParent; } if(a && a.offsetLeft) { ix += a.offsetLeft; iy += a.offsetTop; } x -= ix; y -= iy; oh = window.location.pathname + spPage(s); if(typeof(et_pagename) == 'undefined' || typeof(et_pagename)=='unknown') et_pagename = ''; maxlinks = document.links.length + ( links ? document.getElementsByTagName('input').length + document.getElementsByTagName('select').length : 0 ); par = 'et='+et+'&n='+oh+'&i='+et_pagename+'&easy='+et_easy+'&p='+p+'&m='+maxlinks+'&h='+divHash(n)+'&c='+divHash(c)+'&x='+x+'&y='+y+'&t='+t; var et_i = new Image (); et_i.src = host + 'cnt_links.php?' + par + '&tm=' + new Date().getTime(); } function divHash(val) { if(val) { var m = 654321; var h = val.charCodeAt(0) % m; for(var i = 1; i document.body.offsetHeight) { py = document.body.scrollHeight; } else { py = document.body.offsetHeight; } if (document.body.scrollWidth > document.body.offsetWidth) { px = document.body.scrollWidth; } else { px = document.body.offsetWidth; } if(screen.width > px) px = screen.width; if(screen.height > py) py = screen.height; if(document.documentElement.clientHeight) { if(document.documentElement.clientHeight > py) py = document.documentElement.clientHeight; } else if(document.body.clientHeight) { if(document.body.clientHeight > py) py = document.body.clientHeight; } else if(window.innerHeight) { if(window.innerHeight > py) py = window.innerHeight; } return '&x='+px+'&y='+py; }